Worden wie je was.

groeiringWorden wie je altijd al was.

De boom als metafoor is er een mooi voorbeeld van.
In de kern was het reeds een boom en de boom groeit met steeds een groeiring om de kern. De schors is zijn bescherming en contact met de buitenwereld.
De mens vergeet wel eens wie hij werkelijk is en moet dan eerst terug naar zijn kern om bewust te worden van wie hij altijd al was.

Share